Lånereglement

Gratis for alle

Alle med fast adresse i Norge kan låne bøker og annet materiale gratis.

Som låner må du ha lånekort
Verken lokalt eller nasjonal lånekort har aldersgrense. Det er likevel foreldre/foresatte som bestemmer om barnet skal få lånekort.

Du velger selv om du vil ha nasjonalt eller lokalt lånekort. Med nasjonalt lånekort kan du bruke lånekortet på alle bibliotek i Norge, inkludert fagbibliotek.

For å få lånekort kan du enten henvende deg til biblioteket i åpningstid eller ta kontakt på post@utsira.folkebibl.no. NB: For å få nasjonalt lånekort trenger vi ditt fødselsnummer.

Lånekortet er personlig. Som låner er du ansvarlig for alt som lånes på ditt kort.

Meld fra til biblioteket om adresseendring og tap av kort. Tapt kort erstattes av biblioteket.

Fornying av lån
Lånetiden kan forlenges dersom materialet ikke har venteliste. Dette kan du gjøre selv via “mine sider” på biblioteket hjemmesider, i Bibliofil-appen eller ved å kontakte biblioteket.

Varselmelding
Biblioteket sender ut elektroniske varselmeldinger for å minne om forfall på lån.   

Translate »