E-bøker

Med appen eBokBib kan låne e-bøker og laste ned til ditt nettbrett eller smart-mobil med ditt lånekort.


 

Filmbib

Alle med nasjonalt lånekort på norske bibliotek kan se kort- og dokumentarfilm gratis gjennom strømmetjenesten Filmbib.no. Du logger deg inn med lånenummer og PIN-kode som du får på biblioteket. Alle filmene du finner her er kjøpt inn gjennom den nasjonale innkjøpsordningen for film.


 

Bokhylla

Bokhylla.no er en nettjeneste som gir brukere med norske IP-adresser tilgang til bøker utgitt i Norge til og med år 2000. Bokhylla er gratis tilgjengelig for alle med norsk IP-adresse.


 

Billedbokhylla

Billedbokhylla er en nettjeneste som gir brukere med norske IP-adresser tilgang til bøker utgitt i Norge til og med år 2000. Billedbokhylla er gratis tilgjengelig for alle med norsk IP-adresse.


 

Leser søker bok

Leser søker bok er en forening som jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker.


 

Lesekroken.no

Eventyr på mange ulike språk. Logg deg inn med: lesrand

Lesekroken.no, er et nytt oppdatert og spennende digitalt online-tilbud som landets biblioteker kan abonnere på, for å tiltrekke seg et større publikum og skape engasjement, kulturformidling og leselyst hos alle barn. Tjenesten er gratis i bruk for alle kommunens innbyggere, skoler, barnehager, mottak, PPT tjenester osv.,


 

Boksøk.no

Emnebasert litteraturtips.


Ressurser for slektsgranskning

Digitalarkivet
DIS Norge
Norsk slektshistorisk forening
Registreringssentral for historiske data
Riksarkivet og statsarkivene
Slekt.no


 

Bildesøk

Her kan du søke etter historiske bilder fra forskjellige nasjonale bildedatabaser fra Nasjonalbiblioteket, Digitalt museum og Riksantikvaren:

 


Translate »